Avís Legal


Objecte


El present lloc web té per objecte donar a conèixer l'obra de Roser Garriga i Pujol i té un caràcter merament informatiu.
Roser Garriga i Pujol no serà en cap cas responsable dels errors o omissions que poguessin existir en la informació facilitada, ni de l’aplicació o ús concret que pogués fer-se de la mateixa. Roser Garriga i Pujol es reserva el dret de modificar en qualsevol moment i sense previ avís el contingut de la web, el present Avís Legal així com les condicions d’ús que poguessin resultar aplicables a la present web.


Identificació


En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, les dades aquí consignades corresponen a l’entitat titular d’aquesta Web:
www.rosergarrigapujol.cat
Nom i cognoms: Roser Garriga i Pujol
Adreça: Plaça Catalunya 19. 08750 Molins de Rei - Barcelona (Espanya).
Telèfon: 93 302 45 65
e-mail: roser@rosergarrigapujol.cat
DNI 37663955 Y


Propietat intel·lectual i industrial


Tots els drets de la Propietat Industrial i Intel·lectual de la totalitat d’elements continguts en aquesta Web, inclosos els textos, imatges i documents, pertanyen a Roser Garriga i Pujol, i es troben protegits por les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial. Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest lloc web i de qualsevol dels seus continguts sense permís i per escrit de Roser Garriga i Pujol.
L’accés al lloc web no implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió dels esmentats drets per part de Roser Garriga i Pujol., tret que s’estableixi expressament el contrari.


Condicions d’ús


L’accés a aquest lloc Web implica l’acceptació d’aquestes condicions d’ús sense reserves que regulen l’accés i la utilització del mateix amb la finalitat de posar a disposició dels usuaris informació sobre els nostres productes i serveis.
Es prohibeix expressament la utilització dels continguts d’aquest lloc Web per a la seva utilització amb fins comercials o per a la seva distribució, transformació o comunicació.
Roser Garriga i Pujol, no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se de l’esmentada utilització o ús de la informació.
Tant l’accés a aquesta Web com l’ús que pugui fer-se’n de la informació continguda en la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

L’usuari s’obliga a no utilitzar la informació que es publica en aquesta Web amb fins o efectes il·lícits o lesius, a no fer malbé o inutilitzar la informació i a no realitzar qualsevol altra acció que pugui ser contrària al contingut d’aquest Avís Legal.
Roser Garriga i Pujol, es reserva el dret a modificar els continguts de l’oferta comercial dels productes quan ho estimi oportú i a mantenir el seu contingut actualitzat.
Roser Garriga i Pujol, no pot assegurar la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a aquest lloc Web, encara que posarà els seus majors esforços per evitar-los.


Política de Protecció de Dades


De conformitat amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa a l’usuari que les dades personals subministrades seran incorporades a un fitxer titularitat de Roser Garriga i Pujol, amb la finalitat de poder gestionar les seves peticions i/o consultes.
A través de l’enviament de correus electrònics o qualsevol altre tipus de sol·licitud d’informació remesa a Roser Garriga i Pujol, l’interessat presta el seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades personals i per rebre comunicacions sobre les activitats i serveis de Roser Garriga i Pujol.
En cap cas Roser Garriga i Pujol, utilitzarà les dades personals dels interessats per fins diferents dels anteriorment esmentats, i es compromet a guardar el degut secret professional i a establir les mesures tècniques i organitzatives necessàries per salvaguardar la informació conforme als requeriments que estableix el RD 1720/2007, de desenvolupament de la LOPD.
Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en qualsevol moment, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial que l’identifiqui, adreçat a Roser Garriga i Pujol, Plaça Catalunya 19. 08750 Molins de Rei - Barcelona (Espanya).


Xarxes socials


Posem en coneixement seu que estem presents en Xarxes Socials. El tractament de les dades que es realitzi de les persones que es facin seguidores (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de las Xarxes Socials) de les pàgines oficials de rosergarrigapujol.cat, en les xarxes socials, es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i demés normatives d’accés, ús i similars que pertanyin a la xarxa social que correspongui, de les quals l’usuari de las Xarxes Socials, ja haurà acceptat. Roser Garriga i Pujol, tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social que correspongui, informar-lo d’activitats o serveis de rosergarrigapujol.com, o de tercers que puguin estar relacionats amb la nostra activitat així com per qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials puguin permetre.


Enllaços


Al punxar en qualsevol dels enllaços (o hiperenllaços) que puguin aparèixer en el nostre lloc web, vostè accepta fer-ho a títol informatiu i reconeix que Roser Garriga i Pujol no exerceix cap control sobre ni respon del contingut de la informació a la que accedeixi.


Política de protecció de menors


Queda prohibit l’accés i ús d’aquest lloc Web als menors de 14 anys que no estiguin degudament autoritzats. Roser Garriga i Pujol, entén que des del moment en que un menor accedeix a aquesta Web, compta amb el permís dels seus pares, del seu tutor o del seu representant legal.
Roser Garriga i Pujol recorda a les persones majors d’edat que tinguin al seu càrrec a menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per a sol·licitar alguna informació o servei.
També se’ls informa que existeixen programes informàtics per acotar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.


Legislació i jurisdicció aplicable


Les presents condicions es regeixen per la normativa espanyola vigent que li és d’aplicació. Per a la resolució de les controvèrsies que poguessin derivar-se com a conseqüència del disposat en les presents disposicions, i amb renúncia expressa a qualsevol altre fuoro que pogués correspondre, l’Usuari acorda sotmetre’s a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).